Nagrada Ksaver Šandor Gjalski 2008.

Dobitnik književne nagrade K. Š. Gjalski za 2008. godinu

Ivo Brešan, hrvatski književnik i scenarist, rođen je u Vodicama 1936. godine. U Šibeniku je pohađao osnovnu školu i gimnaziju, a studirao slavistiku i flozofiju na Fiozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao srednjoškolski profesor na šibenskoj gimnaziji, potom kao umjetnički voditelj Centra za kulturu Šibenik i Međunarodnog dječjeg festivala. Živi u Šibeniku.

Najpoznatije izvedene drame su mu: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1971.), Nečastivi na Filozofskome fakultetu (1982.), Arheološka iskapanja kod sela Dilj (1980.), Anera (1984.), Utvare (1998.), Nihilist iz Velike Mlake (1998.). Poznati su mu romani: Ptice nebeske (1990.), Ispovijedi nekarakternog čovjeka (1996.), Astaroth (2001.), Kockanje sa sudbinom (2002.), Gorgone (2006.), Katedrala (2007.), te zbirka priča Pukotine (2000.)

Autor je i koautor filmskih scenarija: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja (1973.), Izbavitelj (1976.), Tajna Nikole Tesle (1980.), Obećana zemlja (1986.), Donator (1989.), Kako je počeo rat na mom otoku (1996.), Kad mrtvi zapjevaju (1999.), Maršal (1999.), Libertas (2004.), te tv-drama i serija Ptice nebeske (1989.), Egzekutor (1991.).

Uz brojne nagrade za svoj rad, dobitnik je i Nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2001. godine. Član je Hrvatskog društva pisaca, Društva hrvatskih književnika i PEN-a.